O firmě ORORO

Společnost Ororo se od roku 2011 zaměřuje na vývoj špičkových informačních systémů, které jsou šité na míru pro velké servisní a provozní podniky. Největší důraz je kladen na efektivní řízení, optimalizaci procesů a inovace vodohospodářského sektoru.

Ororo se specializuje na propojování provozních dat s využitím Internetu věcí (IoT). Tím umožňuje získání komplexních informací o provozu a stavu zařízení či infrastruktury. Společnost si zakládá na tom, že propojení těchto dat s dalšími informacemi a provozními událostmi je klíčové pro efektivní řízení a rozhodování.

Její informační systémy nejsou pouze nástrojem pro sběr a zpracování dat, ale představují komplexní řešení pro podporu strategického plánování, monitorování výkonu, a také pro rychlé reagování na aktuální události v terénu. Ororo klade důraz na uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje uživatelům snadný přístup k důležitým informacím a analýzám.

Své systémy neustále inovuje a aktualizuje, aby reflektovaly nejnovější technologické trendy a potřeby zákazníků. Ororo je známá svým závazkem k vysokým standardům kvality a spolehlivosti svých produktů, což ji činí důvěryhodným partnerem pro velké podniky v oblasti vodohospodářství.

Celkově lze říci, že Ororo není pouze poskytovatelem informačních systémů, ale spíše strategickým partnerem pro své zákazníky, pomáhajícím jim dosáhnout efektivity, optimalizace a konkurenční výhody v dynamickém prostředí provozních a servisních odvětví.

Naše aplikace

Evidence provozních událostí (EPU)

EPU je pokročilý informační systém integrující evidenční a provozní data s mapovými podklady pro monitorování poruch vodovodní a kanalizační sítě na zařízení iPad a pro web. Cílem aplikace je on-line zadávání a evidence poruch a souhrnný reporting o poruchách pro zaměstnance společnosti.

Evidence poruch umožňuje zadat poruchu a textově ji popsat a foto dokumentovat. Průběh řešení poruchy je dokumentován na časové ose. Přehled událostí je zobrazen v mapě a v tabulce poruch. Pořízená data jsou on-line přenášena na podpůrný aplikační server jehož součástí je úložiště.

EPU nabízí integraci několika modulů, které lze využívat samostatně:

 • Přehled událostí
 • Evidence události
 • Sledování vozidel
 • Pasport

Technická evidence objektů (Pasport)

Modul rozšiřuje funkcionalitu EPU o možnost zobrazení informací o definovaných objektech údržby z technické evidence dané společnosti. Zdrojem dat zobrazených informací o objektech mohou být libovolné informační systémy poskytující relevantní evidenční data. Modul dokáže tato data agregovat, slučovat a zobrazovat je v podobě přehledných pohledů. Evidované objekty lze kategorizovat ve formě typů objektů, jako např. vodojem, studna/vrt, ČOV nebo ATS. jednotlivé typy objektů mohou mít různé počty i významy atributů.

ke každému objektu lze připojit požadované externí dokumenty různých typů. Typicky to mohou být textové dokumenty, nebo fotografie objektů pořízené operátorem v terénu a opatřené textovou poznámkou.

IoT pro zásobníky s pitnou vodou

IoT systém pro sledování stavu hladiny v zásobnících pro pitnou vodu. Atlantis nabízí kompletní jak hardwarové, tak softwarové řešení. Montáž měřícího čidla lze přizpůsobit specifikaci cílového zásobníku.

Řešení Atlantis monitoruje aktuální stav hladiny zásobníku společně s jeho polohou a aktuálním stavem baterie. Tyto měřené veličiny jsou přehledně zobrazovány jak ve webové, tak mobilní iOS aplikaci. Aplikace umožňuje zasílání notifikací o dosažení předem uživatelsky stanovené hranice hladiny vody v zásobníku. Je proto možné omezit stav, kdy se v zásobníku voda nenachází na minimum.

Uživatelská aplikace umožňuje přehledně přidělovat práva uživatelům v organizaci pro přístup k nastavení limitů pro zaslání notifikací.

Díky optimalizovanému přenosu dat dosahuje výdrž baterie čidla délky až 6 měsíců na jedno nabití.

Sledování vozidel

Aplikace slouží k vizualizaci shromážděných dat prostřednictvím stávajícího systému pro sledování vozidel. V aplikaci je možné zobrazit poslední známou polohu vozidel spolu s jejich detaily o řidičích a seznamu jízd pro dané vozidlo. Aplikace disponuje možností zobrazení informací o  dané jízdě spolu s vykreslením jízdy na mapě.

Klíčové vlastnosti:

 • Zobrazení polohy všech vozidel na mapě
 • Zobrazení polohy vybraného vozidla na mapě
 • Možnost rychlého náhledu po kliknutí na ikonu vozidla
 • Zobrazení seznamu jízd za určené období
 • Zobrazení vybrané jízdy na mapě
 • Zobrazení podrobností o vozidle
 • V aplikaci lze aplikovat pokročilé filtrování vozidel podle specifikovaných parametrů

 

Možnosti rozšíření

 • Upozornění opuštění vozidla z jeho vymezené zóny
 • Generování knihy jízd
 • Časové rozdělení jízdy
 • Podrobné statistiky o vybrané jízdě

Nabízené pozice

Sháníme vývojáře, který rozšíří náš tým vyvíjející IS a mobilní aplikace.

Čemu se u nás budeš věnovat?
Vývoj mobilních aplikací v React Native
Technický návrh nových funkcionalit a zlepšování/refaktoring stávajících

Jaké zkušenosti/ dovednosti se ti budou hodit?
Zkušenost s vývojem v technologii React Native
Znalost JavaScriptu, HTML, CSS, REST API, Git
Úzká spolupráce s dalšími rolemi – UX, backend, aplikační servery
Schopnost práce v týmu

Proč do toho jít s námi?
5 dní placeného volna navíc, stravenky, multisport karta
Občerstvení a káva na pracovišti zdarma
Home office a flexibilní pracovní doba
Neformální a přátelská atmosféra na pracovišti

Chceš do toho jít s námi? Napiš nám na obchod@ororo.cz.

Kontakt

Sídlo společnosti

Moskevská 534, 101 00 Praha 10

Provozovna

Collinova 421, 500 03 Hradec Králové

Fakturační údaje

IČ: 24811050

DIČ: CZ24811050

Datová schránka: ww4ykn4

tel: 495 585 767